המשרד לשיוויון חברתי

מילוי מקום מרכז/ת בכיר/ה )תיאום בקרה ותקציבים( במשרד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה

תיאור המשרה:
ריכוז פעילות לשכת מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה, לרבות פעילות מול גורמי חוץ ומשרדי
הממשלה השונים.
השתתפות בכל ישיבות הנהלת הרשות עם גורמי פנים וגורמי חוץ, ריכוז מטלות ומשימות
המוטלות על הגורמים השונים, וניהול מעקב אחר ביצוע החלטות מנהלת הרשות ופיקוח על
ביצוען.
אחריות להכנת תקציב הרשות בתחום ההוצאות וההכנסות.
אחריות לתקציב המגדרי במשרדי הממשלה.
ניהול תקציב הרשות וקשר רציף מול אגף התקציבים במשרד, עבודה שוטפת מול חשב המשרד
בכל הנושאים בהם היבטים כספיים ומכרזים.
ניהול מו"מ עם מנהלי היחידות לצורך קבלת החלטות לתקציב.
בדיקת תקציבי הכנסות והוצאות מוצעים.
מעקב אחר ניצול וביצוע התקציב.
אחריות לכתיבת ניירות עמדה בהיבטים כספיים.
אחריות להיבטים הכספיים בקולות קוראים המופצים לציבור מעת לעת.
השתתפות בוועדות מקצועיות הדנות בקביעת תקציבים מגדריים.
הנחייה שוטפת של הצוות בכל הנוגע למדיניות התקציב.
ביצוע בדיקות וברורים לצורך קבלת החלטות תקציביות.
סיוע בהכנת חוות דעת על הצעות חוק בתחום טיפול הרשות.
ביצוע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולדרישת הממונה.

דרישות סף:
השכלה:
השכלה אקדמית )תואר ראשון( ממוסד מוכר להשכלה גבוהה )*(
ניסיון:
ניסיון מקצועי בתחום העיסוק של המשרה כמפורט להלן:
לבעלי תואר ראשון- 4 שנות ניסיון ולבעלי תואר שני- 3 שנות ניסיון.

נתונים נוספים רצויים:
הכרת החוקים והתקנות הקשורים לעבודה.
ידע בשימוש במערכות SAP.
ידע וניסיון בעבודה עם מאגרי מידע, ומערכות מידע רלוונטיות.
שליטה מלאה בגיליונות אלקטרוניים.
יחסי אנוש מעולים ויכולת לעבודת צוות.
כושר לשקול ולשפוט במסגרת התפקיד.
כושר הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.

הערות:
)*( בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג – ,2012 ובתיאום בין
נציבות שירות המדינה לבין הארגון היציג של הסתדרות ההנדסאים והטכנאים, למשרות בדורג
המח"ר בהן נקבעה דרישה להשכלה אקדמית כללית רשאים להגיש מועמדותם גם הנדסאים
וטכנאים מוסמכים. במקרה זה נדרשים הנדסאים ל- 5 שנות ניסיון וטכנאים ל- 6 שנות ניסיון
בתחומים המפורטים לעיל. בעל תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך אשר ייבחר למשרה ידורג
בדירוג המנהלי. עובד/ת מתוך שירות המדינה אשר דורג/ה זה מכבר בדירוג ההנדסאים או
הטכנאים רשאי/ת לשמר את דירוגו/ה המקצועי.
בהתאם להנחיית נציב שירות המדינה מס' 1.19 מיום 08.02.2023 בדבר מענה לעובדי מדינה
ותיקים בהתמודדות במכרזים בדירוג המח"ר, עובדי מדינה שאינם בעלי השכלה אקדמית יוכלו
להתמודד במכרז פנימי או בינמשרדי למשרה זו, ככל ועומדים בתנאים המצטברים הבאים )סעיף
.5ג. להנחיה(:
.1 בעל/ת 12 שנות לימוד לפחות.
.2 בעל/ת ותק של 20 שנה לפחות בשירות המדינה במועד פרסום ההנחיה הנ"ל )08.02.2023(
.3 העובד/ת בעל/ת אופק שירות של לא יותר מחמש עשרה שנה עד מועד הפרישה לגמלאות
משירות המדינה.
.4 עובדים בעלי ניסיון מקצועי כמפורט מעלה, נדרשים למספר שנות ניסיון כפול מהנדרש
לדרגה התחילית המקבילה בדרוג המינהלי במשרה זו, כמפורט בתקשי"ר בסעיף
11.131)ג( )טבלה: פנימי ובין-משרדי(, בהתאם לפירוט הבא:
א. למשרה במתח דרגות 36-38 בדירוג המח"ר נדרשות 4 שנות ניסיון מקצועי
ב. למשרה במתח דרגות 37-39 בדירוג המח"ר נדרשות 6 שנות ניסיון מקצועי
ג. למשרה במתח דרגות 38-40 בדירוג המח"ר נדרשות 10 שנות ניסיון מקצועי
ד. למשרה במתח דרגות 39-41 בדירוג המח"ר נדרשות 12 שנות ניסיון מקצועי
ה. למשרה במתח דרגות 40-42 בדירוג המח"ר נדרשות 16 שנות ניסיון מקצועי
.5 עמידה ביתר דרישות הסף של המשרה.
.6 עובדים בעלי ציון הערכת עובד מעל הממוצע המשרדי בשנתיים מתוך שלוש השנים
האחרונות.
.7 עובדים שקיבלו המלצה לקידום בחוות דעת הממונה הישיר הנוכחי במסגרת הערכת
העובדים.

 

1234

משרות קשורות

1234
המשרד לשיוויון חברתי

סטודנט/ית לאגף אזרחים ותיקים במשרד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה

01/07/2024

1234
המשרד לשיוויון חברתי

המשרד לשוויון חברתי מחפש סטודנט.ית לרשות לקידום מעמד האישה

15/05/2024

ירושלים
1234
המשרד לשיוויון חברתי

המשרד לשוויון חברתי מחפש סטודנט.ית לאגף אזרחים ותיקים

15/05/2024

ירושלים

הצטרפו לניוזלטר שלנו

קבלו ישירות למייל משרות חדשות, עדכונים על אירועים וסדנאות, טיפים מעולם הקריירה ועוד.

בקשה לתיאום פגישת ייעוץ קריירה

  • פגישות בזום או פרונטלית
  • אורך פגישת הייעוץ כשעה
  • הפגישות בעלות סמלית לסטודנטים/יות ובוגרים/ות
פרטים אישיים
דילוג לתוכן