המשרד להגנת הסביבה

מגוון משרות חדשות במשרד להגנת הסביבה

מכרז פומבי: ראש/ת ענף (תכנון סביבתי) בחיפה

https://www.gov.il/he/departments/publications/drushim/job_offer_81101072

מכרז פומבי: ראש/ת ענף (מים ושפכים) בית אל

https://www.gov.il/he/departments/publications/drushim/job_offer_80013469

מכרז פומבי: מרכז/ת בכיר/ה (קרינה ורעש) ברמלה

https://www.gov.il/he/departments/publications/drushim/job_offer_80013245

מכרז פומבי: מרכז/ת (חופש מידע) ירושלים

https://www.gov.il/he/departments/publications/drushim/job_offer_80013335

מכרז פומבי: ראש/ת ענף (תיאום ובקרה) במשטרה הירוקה , ירושלים

https://www.gov.il/he/departments/publications/drushim/job_offer_80013435

מכרז פומבי: מרכז/ת בכיר (רישוי עסקים – רישוי), ירושלים

https://www.gov.il/he/departments/publications/drushim/job_offer_80013163

לוגו-המשרד-להגנת-הסביבה

משרות קשורות

לוגו-המשרד-להגנת-הסביבה
המשרד להגנת הסביבה

סטודנט/ית לאגף בכיר תקשורת, דוברות והסברה – אינטרנט

05/11/2023

ירושלים
לוגו-המשרד-להגנת-הסביבה
המשרד להגנת הסביבה

דרוש/ה סטודנט/ית למחוז תל-אביב

19/07/2023

תל אביב
לוגו-המשרד-להגנת-הסביבה
המשרד להגנת הסביבה

מגוון משרות סטודנט במשרד להגנת הסביבה

20/06/2023

ירושלים
דילוג לתוכן