ERI

למכון ERI דרוש/ה חוקר/ת מצטיין/ת דובר/ת ספרדית לביצוע פרויקט מחקר יישומי מרתק בתחום מערכת החינוך בצ'ילה

תכולת התפקיד:
 עבודה על פרויקט מחקר העוסק במערכת החינוך הצ'יליאנית, במנעד רחב של שיטות )כמותיות ואיכותניות(,
בדגש על סקירות ספרות, שליפה, הצגה וניתוח נתונים ממקורות נתונים מקוונים ולא מקוונים.
 עבודה במסגרת צוות חוקרים )עובדי המכון בישראל וחוקרים בצ'ילה(.
 עבודה העושה שימוש תדיר בשלוש שפות: ספרדית, עברית ואנגלית.
דרישות סף:
 תואר שני עם תזה במדעי החברה )בדגש על חינוך, מנהל מערכות חינוך, פסיכולוגיה חברתית / קוגניטיבית /
התפתחותית, מדיניות ציבורית(. מי שעדיין לא סיימו את התואר השני אך סיימו את מכסת הקורסים וצריכים רק
להגיש את עבודת התזה יכולים להגיש מועמדות, ובלבד שיש להם ניסיון בן שנה לפחות במחקר יישומי בתפקיד
סוקר/ת ספרות באחת מחברות המחקר. ציון סופי: 85 לפחות. בעלי תואר שני בהצטיינות )90 לפחות( בתחומים
אחרים יכולים להגיש מועמדות, ובלבד שעבודת התזה הייתה כמותית-אמפירית, וכללה רכיב משמעותי של
סקירת ספרות.
 סיום קורס בשיטות מחקר כמותיות מתקדמות במסגרת התואר השני )או מקבילה לקורס כזה( בציון 85
לפחות.
 יכולת טובה מאוד של קריאה אקדמית של חומרים בספרדית.
 שליטה טובה מאוד בעברית ובאנגלית )דגש על יכולת לקרוא ספרות מחקרית, לכתוב סקירות וסיכומים ולנהל
שיחה מקצועית עם עמיתים דוברי השפות(.
 יכולת לעמוד בדדליינים נוקשים.
 יכולת אנליטית גבוהה.
 יכולת איתור, ארגון ואינטגרציה של ידע ממקורות מגוונים. נדרשת יכולת לעבוד עם כלים מבוססי AI לאיתור
וארגון מידע )דוגמת Scite ,Elicit ,gpt chat, וכו'(.
 שאיפה לעבוד למען מטרות חברתיות.
כל אחד מהבאים הינו יתרון אפשרי:
 לימודים )בעבר או בהווה( באחת מתוכניות ההצטיינות האוניברסיטאיות ו/או קבלת פרסי הצטיינות אקדמיים
 לימודים לתואר דוקטור
 התמצאות באקטואליה הצ'יליאנית בכלל, והחינוכית בפרט
 עבודה קודמת בת שנה אחת לפחות כחוקר/ת בחברת ייעוץ / מכון מחקר
 הכרות מעמיקה עם מאגרי מידע בינ"ל בתחומי מדעי החברה
היקף העבודה: לפי שעות )היקפים שינועו בין רבע לחצי משרה( עם יכולת להתחייב לחצי שנה.
תחילת העבודה: פברואר
מקום העבודה: העבודה היא ברובה מהבית. פגישות עבודה קבועות יתקיימו בזום עם הצוות הישראלי. חלק מהפגישות
יתקיימו עם אנשי קשר בצ'ילה, בהתאם לאילוצי הפרשי השעות בשתי המדינות. נדרשת נכונות להגיע מדי פעם למשרד
החברה בתל אביב.

 נא לשלוח קורות חיים מפורטים בהתאם לדרישות התפקיד. ניתן לצרף מידע רלוונטי נוסף
 את קורות החיים יש לשלוח לכתובת דוא"ל: cv@eri-institute.com
 מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון.

footer_logo

משרות קשורות

No data was found

בקשה לתיאום פגישת ייעוץ קריירה

  • פגישות בזום או פרונטלית
  • אורך פגישת הייעוץ כשעה
  • הפגישות בעלות סמלית לסטודנטים/יות ובוגרים/ות
פרטים אישיים
דילוג לתוכן