לרשות החשמל דרוש/ה סטודנט/ית לאגף דוברות

לרשות החשמל דרוש/ה סטודנט/ית לאגף דוברות מועד תחילת העסקה: מיידי מקום העבודה: ירושלים חלקיות המשרה: 120 שעות חודשיות דרגה: שנ"א )תואר ראשון(-תואר שני דירוג: -071 סטודנטים תיאור העיסוק: סיוע במטלות השונות באגף דוברות ועפ"י הנחיות הממונה בתחומים הבאים:  דוברות והסברה – סיוע בזיקוק מסרים תקשורתיים, ליווי ראיונות, מעקב אחר כלי תקשורת והפקת דוחות, סיוע […]

פרסום משרת סטודנט/ית לאגף חשבות

מספר משרה: 81117164 מועד תחילת העסקה: מיידי מקום העבודה: ירושלים חלקיות המשרה: 120 שעות חודשיות דרגה: שנ"א (תואר ראשון)-תואר שני דירוג: 071- סטודנטים צורת העסקה: קליטה מידית, בהתאם לתנאי העסקה של סטודנטים בשירות המדינה. תיאור העיסוק:  ביצוע בקרות ופרויקטים נרחבים בתחום השכר והתנהלות שוטפת מול ביטוח לאומי.  מעקב ויישום אחרי ההתקשרויות והתשלומים לספקים […]

לרשות החשמל דרוש/ה סטודנט/ית לאגף הון אנושי ומינהל

מועד תחילת העסקה: מיידי מקום העבודה: ירושלים חלקיות המשרה: 120 שעות חודשיות דרגה: שנ"א (תואר ראשון)-תואר שני דירוג: 071- סטודנטים תיאור העיסוק: סיוע במטלות השונות באגף משאבי אנוש בהתאם להוראות החוק, התקשי"ר, הנחיות נציבות שירות המדינה, הוראות התקציב והנחיות הממונה:  בדיקה ריכוז ואישור של דיווחי נוכחות עובדים, על פי הכללים וההסכמים הקיימים.  סיוע בעדכון ודיווח […]

לרשות החשמל דרוש/ה סטודנט/ית לאגף רישוי

מספר משרה: 81074737 מועד תחילת העסקה: מיידי מקום העבודה: ירושלים חלקיות המשרה: עד 120 שעות חודשיות דרגה: שנ"א (תואר ראשון)-תואר שני דירוג: 071- סטודנטים תיאור העיסוק:  ריכוז הפניות היזמים, תיעודן והפנייתן לגורמים הרלוונטים.  ריכוז כתבי הערבויות המוגשות לרשות ועמידה בקשר עם היזמים והבנקים בנושא זה.  סיוע בתחזוקה ועדכון מאגרי נתונים באופן שיטתי […]

סטודנט/ית לחטיבה הבינלאומית

דרישות תאור כללי אנחנו מגייסים סטודנט/ית לחטיבה הבינלאומית. הצטרפו לצוות עובדי הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית! הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“רשות החדשנות”), היא תאגיד ציבורי המופקד על מדיניות החדשנות הטכנולוגית בישראל ותפקידו לטפח ולפתח את משאב החדשנות הטכנולוגית בישראל. רשות החדשנות מעניקה מדי שנה מענקים למאות חברות – מחברות הזנק בתחילת דרכן ועד למרכזי פיתוח של חברות […]

לרשות החשמל דרושים/ות סטודנטים/יות לאגף בכיר תכנון מדיניות אסטרטגיה

מספרי משרות: 81038269 , 81018175 מקום העבודה :ירושלים חלקיות המשרה: עד 120 שעות חודשיות דרגה :שנא – תואר שני דירוג 071- :סטודנטים תיאור העיסוק: – סיוע בגיבוש ומעקב אחר תכניות העבודה של הרשות – סיוע בתהליכי שיתוף ציבור לגיבוש מדיניות – ריכוז מהלכים לטיוב רגולציה – סיוע בהליכי תכנון המדיניות והאסטרטגיה של הרשות – הובלה […]

דרושים סטודנטים/יות הלומדים הנדסת חשמל למינהל החשמל – 2 משרות

פרסום משרות סטודנטים/יות הלומדים הנדסת חשמל למינהל החשמל – 2 משרות (מודעה 012)   מספר משרות: 81117208, 81066877 מועד תחילת העסקה: מיידי מקום העבודה: ירושלים חלקיות המשרה: 100% דרגה: שנ"א (תואר ראשון)-תואר שני דירוג: 071- סטודנטים צורת העסקה: קליטה מידית, בהתאם לתנאי העסקה של סטודנטים בשירות המדינה.     תיאור העיסוק: סיוע בהכנה וארגון חומר […]

לרשות החשמל דרוש/ה סטודנט/ית לאגף בכיר תכנון מדיניות אסטרטגיה 

לרשות החשמל דרוש/ה סטודנט/ית לאגף בכיר תכנון מדיניות אסטרטגיה  (מודעה 008)   מספר משרה 81038269: מועד תחילת העסקה: מיידי מקום העבודה: ירושלים חלקיות המשרה: 100% דרגה: שנא – תואר שני דירוג: 071- סטודנטים צורת העסקה: קליטה מידית, בהתאם לתנאי העסקה של סטודנטים בשירות המדינה.   תיאור העיסוק: סיוע במטלות השונות באגף אסטרטגיה ובקרת מדיניות בהתאם להוראות החוק, התקשי"ר, הנחיות נציבות שירות המדינה, הוראות התכ"ם והנחיות […]

לרשות החשמל דרוש.ה סטודנט.ית לאגף רישוי ופיקוח

מספר משרה: 81074737 מועד תחילת העסקה: מיידי מקום העבודה: ירושלים חלקיות המשרה: עד 120 שעות חודשיות דרגה: שנ"א (תואר ראשון)-תואר שני דירוג: 071- סטודנטים צורת העסקה: קליטה מידית, בהתאם לתנאי העסקה של סטודנטים בשירות המדינה. תיאור העיסוק: ריכוז הפניות היזמים, תיעודן והפנייתן לגורמים הרלוונטים.   ריכוז כתבי הערבויות המוגשות לרשות ועמידה בקשר עם היזמים והבנקים בנושא זה. סיוע בתחזוקה ועדכון מאגרי נתונים באופן שיטתי וכן בחיפוש ובריכוז מידע, לרבות הפקת דו"חות. כתיבת מסמכים והצעות […]

דרוש.ה סטודנט.ית לאגף הון אנושי ומינהל (מודעה 010)

דרוש.ה סטודנט.ית לאגף הון אנושי ומינהל (מודעה 010) מועד תחילת העסקה: מיידי מקום העבודה: ירושלים חלקיות המשרה: 120 שעות חודשיות דרגה: שנ"א (תואר ראשון)-תואר שני דירוג: 071- סטודנטים צורת העסקה: קליטה מידית, בהתאם לתנאי העסקה של סטודנטים בשירות המדינה. תיאור העיסוק: סיוע במטלות השונות באגף משאבי אנוש בהתאם להוראות החוק, התקשי"ר, הנחיות נציבות שירות המדינה, […]

פרסום משרת סטודנט/ית לאגף רישוי ופיקוח 011

פרסום משרת סטודנט/ית לאגף רישוי ופיקוח 011 מספר משרה: 81074737 מועד תחילת העסקה: מיידי מקום העבודה: ירושלים חלקיות המשרה: עד 120 שעות חודשיות דרגה: שנ"א (תואר ראשון)-תואר שני דירוג: 071- סטודנטים צורת העסקה: קליטה מידית, בהתאם לתנאי העסקה של סטודנטים בשירות המדינה. תיאור העיסוק: ריכוז הפניות היזמים, תיעודן והפנייתן לגורמים הרלוונטים. ריכוז כתבי הערבויות המוגשות […]

הנדון: דרוש.ה סטודנט.ית לאגף הון אנושי ומינהל

הנדון: דרוש.ה סטודנט.ית לאגף הון אנושי ומינהל  מועד תחילת העסקה: מיידי מקום העבודה: ירושלים חלקיות המשרה: 120 שעות חודשיות דרגה: שנ"א (תואר ראשון)-תואר שני דירוג: 071- סטודנטים צורת העסקה: קליטה מידית, בהתאם לתנאי העסקה של סטודנטים בשירות המדינה. תיאור העיסוק: סיוע במטלות השונות באגף משאבי אנוש בהתאם להוראות החוק, התקשי"ר, הנחיות נציבות שירות המדינה, הוראות התקציב […]

פרסום משרת סטודנט/ית לאגף חשבות

מספר משרה: 81117164 מועד תחילת העסקה: מיידי מקום העבודה: ירושלים חלקיות המשרה: 120 שעות חודשיות דרגה: שנ"א (תואר ראשון)-תואר שני דירוג: 071- סטודנטים צורת העסקה: קליטה מידית, בהתאם לתנאי העסקה של סטודנטים בשירות המדינה. תיאור העיסוק: ביצוע בקרות ופרויקטים נרחבים בתחום השכר והתנהלות שוטפת מול ביטוח לאומי. מעקב ויישום אחרי ההתקשרויות והתשלומים לספקים ורישום וביצוע […]

ראש ענף כלכלן/ית (רשות החשמל)

מספר המכרז : פומבי 103068 תואר המשרה: ראש ענף כלכלן/ית (רשות החשמל) היחידה: אגף אסדרה המקום: ירושלים המשרד: רשות החשמל חלקיות: 100% דירוג : 011 מח"ר הדרגה : 36 – 39, של הדירוג 011 מח"ר תאור התפקיד: איסוף, ריכוז והטמעת נתוני משק החשמל, ובכלל זה נתונים המתקבלים מיחידת ניהול המערכת ומחברת חשמל לישראל ונתונים הנוגעים […]

בקשה לתיאום פגישת ייעוץ קריירה

  • פגישות בזום או פרונטלית
  • אורך פגישת הייעוץ כשעה
  • הפגישות בעלות סמלית לסטודנטים/יות ובוגרים/ות
פרטים אישיים
דילוג לתוכן