משרות סטודנט במשרד הפנים

דרוש סטודנט בקרת ארנונה לאגף בכיר בקרה וכלכלה ברשויות המקומיות במשרד הפנים בירושלים | משרד הפנים (www.gov.il) דרוש סטודנט לאגף בכיר עדות לא יהודיות במשרד הפנים בירושלים | משרד הפנים (www.gov.il)

דרוש סטודנט באגף הון אנושי במשרד הפנים בירושלים

תיאור התפקיד: סיוע בתחום גיוס ומיון עובדים, לרבות סיוע בבדיקת מועמדויות. סיוע בתהליכי גיוס סטודנטים מול יחידות המשרד השונות. תפעול ועדות בוחנים, בכלל זה תאום לו"ז, זימון נציגים ומועמדים והכנת חומרי ועדה. עבודה במערכת מרכבה וסיוע בתחזוק מאגרי נתונים באופן שיטתי וכן בחיפוש ובריכוז מידע לרבות הפקת דו"חות בהתאם להנחיית הממונים. סיוע בעבודה אדמיניסטרטיבית. ביצוע […]

דרוש סטודנט למינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים בירושלים

תיאור התפקיד מס"ד: 31/24 מס' המשרה: 81115880 סיוע לעובדים המקצועיים ביחידה במטלות שונות. התמחות בתחום העיסוק הספציפי ליחידה ושילוב הידע האקדמי החלקי לשם קידום הנושאים שבתחום האחריות. סיוע בתחזוק מאגרי נתונים באופן שיטתי וכן בחיפוש ובריכוז מידע לרבות הפקת דו"חות בהתאם להנחיית הממונים. סיוע בגיבוש שיטות וכלים לניהול העבודה והטמעתם. סיוע בעבודה אדמיניסטרטיבית. ביצוע מטלות נוספות […]

משרות סטודנט במשרד הפנים

דרוש סטודנט מערכות מידע גאוגרפיות באגף בכיר תכנון מוניציפלי במשרד הפנים בירושלים | משרד הפנים (www.gov.il) דרוש סטודנט לאגף בכיר ביקורת ברשויות המקומיות במשרד הפנים בירושלים | משרד הפנים (www.gov.il)

דרוש סטודנט בקרת ארנונה לאגף בכיר בקרה וכלכלה ברשויות המקומיות במשרד הפנים בירושלים

תיאור התפקיד מס"ד: 27/24 מס' המשרה: 81121694 תאור התפקיד: סיוע בקליטת הבקשות לאישורים חריגים בארנונה המוגשות ע"י הרשויות המקומיות, בחינתן והשלמת המידע הנדרש מהרשויות המקומיות. סיוע בהפעלת מודלים כלכליים לבחינת בקשות הרשויות בתחום הארנונה ועדכונם. סיוע בהכנת חומרים מקצועיים לאישור הנהלת המשרד ושרי הפנים והאוצר. אחריות על המעקב והבקרה אחר תהליך בדיקת הבקשות. סיוע בהפצת […]

דרוש סטודנט למינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים בירושלים

תאור התפקיד: סיוע לעובדים המקצועיים ביחידה במטלות שונות. התמחות בתחום העיסוק הספציפי ליחידה ושילוב הידע האקדמי החלקי לשם קידום הנושאים שבתחום האחריות. סיוע בתחזוק מאגרי נתונים באופן שיטתי וכן בחיפוש ובריכוז מידע לרבות הפקת דו"חות בהתאם להנחיית הממונים. סיוע בגיבוש שיטות וכלים לניהול העבודה והטמעתם. סיוע בעבודה אדמיניסטרטיבית. ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיית הממונה. דרישות […]

דרוש מועמד למשרת סטודנט לרשות לניהול המאגר הביומטרי במשרד הפנים בירושלים

תיאור התפקיד: סיוע בתפעול מערכות השוואות ביומטריות והעברת תוצאות זיהוי והשוואה. טיפול ידני בתוצאות ההשוואות. ביצוע מעקב אחר שלמות הנתונים ותוצאות מערכת ההשוואה הביומטרית. ביצוע פילוחים סטטיסטיים בהתאם לנדרש. סיוע לגורמים המקצועיים ברשות בעיבוד חומרים ועריכתם לצורך המשך טיפול. סיוע בהפקת דו"חות, הכנת מסמכים בהתאם להנחיית הממונה. סיוע לצוות האדמיניסטרטיבי ולעובדים המקצועיים ברשות בביצוע מטלות […]

משרות פנויות במשרד הפנים

דרוש סטודנט למינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים בירושלים | משרד הפנים (www.gov.il) דרוש סטודנט באגף הון אנושי במשרד הפנים בירושלים | משרד הפנים (www.gov.il)

משרות סטודנט במשרד הפנים

משרות סטודנט במשרד הפנים: דרוש סטודנט לאגף בכיר פריפריה חברתית במשרד הפנים בירושלים | משרד הפנים (www.gov.il) דרוש סטודנט באגף בכיר פיתוח אזוריות במינהל פיתוח במשרד הפנים בירושלים | משרד הפנים (www.gov.il) דרוש סטודנט באגף מפעלים ביטחוניים בחולון | משרד הפנים (www.gov.il)  

דרוש סטודנט לאגף בכיר ביקורת ברשויות המקומיות במשרד הפנים בירושלים

תיאור התפקיד: סיוע לעובדים המקצועיים ביחידה במטלות שונות. התמחות בתחום העיסוק הספציפי ליחידה ושילוב הידע האקדמי החלקי לשם קידום הנושאים שבתחום האחריות. סיוע בתחזוק מאגרי נתונים באופן שיטתי וכן בחיפוש ובריכוז מידע לרבות הפקת דו"חות בהתאם להנחיית הממונים. סיוע בגיבוש שיטות וכלים לניהול העבודה והטמעתם. סיוע בעבודה אדמיניסטרטיבית. ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיית הממונה. דרישות […]

משרות סטודנט במשרד הפנים

דרוש מועמד למשרת סטודנט באגף בכיר תאגידים עירוניים במשרד הפנים בירושלים | משרד הפנים (www.gov.il) דרוש סטודנט פיתוח ארגוני במינהל הפיתוח במשרד הפנים בירושלים | משרד הפנים (www.gov.il) דרוש סטודנט באגף משאבי אנוש במשרד הפנים בירושלים | משרד הפנים (www.gov.il)

דרוש סטודנט בקרת ארנונה לאגף בכיר בקרה וכלכלה ברשויות המקומיות במשרד הפנים בירושלים

תיאור התפקיד מס"ד: 09/24 מס' משרה: 81051800 תאור התפקיד: סיוע בקליטת הבקשות לאישורים חריגים בארנונה המוגשות ע"י הרשויות המקומיות, בחינתן והשלמת המידע הנדרש מהרשויות המקומיות. סיוע בהפעלת מודלים כלכליים לבחינת בקשות הרשויות בתחום הארנונה ועדכונם. סיוע בהכנת חומרים מקצועיים לאישור הנהלת המשרד ושרי הפנים והאוצר. אחריות על המעקב והבקרה אחר תהליך בדיקת הבקשות. סיוע בהפצת […]

דרוש סטודנט באגף דוברות ופניות הציבור במשרד הפנים בירושלים

תיאור התפקיד מס"ד: 05/24 מס' המשרה: 81119284 תאור התפקיד: סיוע לעובדים המקצועיים ביחידה במטלות שונות. התמחות בתחום העיסוק הספציפי ליחידה ושילוב הידע האקדמי החלקי לשם קידום הנושאים שבתחום האחריות. סיוע בתחזוק מאגרי נתונים באופן שיטתי וכן בחיפוש ובריכוז מידע לרבות הפקת דו"חות בהתאם להנחיית הממונים. סיוע בגיבוש שיטות וכלים לניהול העבודה והטמעתם. סיוע בעבודה אדמיניסטרטיבית. […]

דרוש סטודנט באגף מפעלים ביטחוניים בחולון

תיאור התפקיד מס"ד: 04/24 מס' המשרה: 81125246 תיאור התפקיד: תפקיד הסטודנט הינו תפקיד משמעותי אשר יסייע לעבודת האגף בביצוע משימותיו, בין היתר סיוע בריכוז תהליכי מכרזים לקליטת יועצים מומחים, קשר מול השותפים השונים, סיוע לעובדי היחידה בביצוע מטלות שונות בתחומי העיסוק של היחידה בהתאם להנחיות הממונה, תוך שילוב הידע האקדמי לשם קידום הנושאים. דרישות התפקיד […]

דרוש מועמד למשרת סטודנט לרשות לניהול המאגר הביומטרי במשרד הפנים בירושלים

תיאור התפקיד: סיוע בתפעול מערכות השוואות ביומטריות והעברת תוצאות זיהוי והשוואה. טיפול ידני בתוצאות ההשוואות. ביצוע מעקב אחר שלמות הנתונים ותוצאות מערכת ההשוואה הביומטרית. ביצוע פילוחים סטטיסטיים בהתאם לנדרש. סיוע לגורמים המקצועיים ברשות בעיבוד חומרים ועריכתם לצורך המשך טיפול. סיוע בהפקת דו"חות, הכנת מסמכים בהתאם להנחיית הממונה. סיוע לצוות האדמיניסטרטיבי ולעובדים המקצועיים ברשות בביצוע מטלות […]

משרות סטודנט במשרד הפנים

דרוש סטודנט לאגף בכיר עדות דתיות במשרד הפנים בירושלים | משרד הפנים (www.gov.il) דרוש סטודנט פיתוח ארגוני במינהל הפיתוח במשרד הפנים בירושלים | משרד הפנים (www.gov.il)

הצטרפו לניוזלטר שלנו

קבלו ישירות למייל משרות חדשות, עדכונים על אירועים וסדנאות, טיפים מעולם הקריירה ועוד.

בקשה לתיאום פגישת ייעוץ קריירה

  • פגישות בזום או פרונטלית
  • אורך פגישת הייעוץ כשעה
  • הפגישות בעלות סמלית לסטודנטים/יות ובוגרים/ות
פרטים אישיים
דילוג לתוכן