דרוש.ה – עוזר.ת  מחקר 

  המכון החרדי למחקרי מדיניות הינו הגוף המוביל לתכנון אסטרטגי, פיתוח, יישום וקידום מדיניות מבוססת נתונים בכל הקשור לחברה החרדית בישראל.   תיאור תפקיד: ריכוז, ארגון ועריכת חומרים לישיבות, ועדות וכו' מעקב אחר מחקרים לרבות תיאום ועדכון לקוחות עבודת איסוף, עיבוד וניתוח כלכלי- חברתי כתיבת סקירות ספרות וסיוע בגיבוש ניירות מדיניות מטלות נוספות בהנחיית הממונה […]

דילוג לתוכן