משרות סטודנט בבנק ישראל

  סטודנט/ית לאגף מקרו ומדיניות, בחטיבת המחקר תיאור התפקיד: סיוע במחקר של כלכלני האגף, בהקשר של מדיניות כלכלית בישראל. סיוע במגוון משימות מחקריות כמו סקירת ספרות, בנייה וניהול של בסיסי נתונים, עיבוד וניתוח סטטיסטי, ועוד. ביצוע מטלות שוטפות בהתאם לצורכי האגף. דרישות התפקיד: סטודנט/ית  לכלכלה בעל/ת יתרת לימודים של שנתיים לפחות (בשנה השנייה לתואר ראשון, […]

משרות סטודנט- בנק ישראל

סטודנט/ית לאגף מקרו ומדיניות, בחטיבת המחקר תיאור התפקיד: סיוע במחקר של כלכלני האגף, בהקשר של מדיניות כלכלית בישראל. סיוע במגוון משימות מחקריות כמו סקירת ספרות, בנייה וניהול של בסיסי נתונים, עיבוד וניתוח סטטיסטי, ועוד. 3. ביצוע מטלות שוטפות בהתאם לצורכי האגף. דרישות התפקיד: 1. סטודנט/ית  לכלכלה בעל/ת יתרת לימודים של שנתיים לפחות (בשנה השנייה לתואר ראשון, […]

סטודנט/ית ביחידה לפניות הציבור ולבקרה צרכנית

היחידה לפניות הציבור ולבקרה צרכנית בפיקוח על הבנקים נותנת מענה לכל פונה לבנק ישראל בבקשה למידע או להגשת תלונה על בנק או חברת כרטיסי אשראי. תפקידה העיקרי של היחידה הוא לקדם עקרונות צרכניים שנועדו להבטיח הוגנות במערכת היחסים שבין התאגיד הבנקאי ובין הלקוח ושירות בנקאי הולם. מתוך התלונות והמידע המתקבלים ביחידה אנו מאתרים ליקויים רוחביים […]

סטודנט/ית ביחידה לניהול מסלקות באגף מערכות תשלומים וסליקה

סטודנט/ית ביחידה לניהול מסלקות באגף מערכות תשלומים וסליקה מחלקת מערכות תשלומים וסליקה בבנק ישראל, אמונה על פעילות יציבה, בטוחה, יעילה ותחרותית של מערכות התשלומים במשק הישראלי, לרבות אחריות למערכת תשלומים קריטית שמרכזת את כלל הפעילות השקלית במדינת ישראל. אגף המסלקות במחלקה מנהל את מערכות התשלומים תוך שמירה על יציבותן, יעילותן והבטחת פעילותן התקינה לצד קידום […]

סטודנט/ית לאגף לקוחות, בחטיבת מידע וסטטיסטיקה

תיאור התפקיד: 1.    סיוע בניהול פורטל מידע וסטטיסטיקה של בנק ישראל. 2.    שינוי, עדכון ועריכת התכנים בנושא מידע וסטטיסטיקה באתר האינטרנט של בנק ישראל. 3.    עיבוד נתונים בטבלאות ובגרפים, תוך שימוש באקסל ובתוכנות נוספות. 4.    עבודה מול ממשקים מרובים בתוך הבנק ומחוצה לו. 5.    תיעוד פניות הציבור לקבלת מידע. 6.    שותפות בכתיבת סקירות שוטפות ועבודות. […]

סטודנט/ית במדור מלוות מדינה, באגף החשבות, בלשכת המנכ"לית

תיאור התפקיד: מתן מענה לפניות הציבור בנוגע לבירור מלוות מדינה שהונפקו וטרם נפדו, מתן מידע על תהליך פדיון המלווה וכן ביצוע התשלום בגינו. במסגרת התפקיד: 1.    מתן שירות לפניות הציבור ולבנקים הכולל בדבר מלוות חובה שטרם נפדו. 2.    ביצוע פעולות לאיתור זכאים שטרם פדו את המלוות 3.    ביצוע תהליך פדיון כספי המלווה (תשלום) לזכאים. 4.   […]

סטודנט/ית ביחידה הכלכלית, באגף מדיניות והסדרה, בחטיבת הפיקוח על הבנקים

תיאור התפקיד: 1.    בנייה, ארגון ועדכון של בסיסי נתונים, עיבוד נתונים וניתוח מידע. 2.    סיוע בעבודתם השוטפת של כלכלני היחידה – הכנת מצגות, איתור וסיכום ספרות מקצועית מחו"ל, סיוע בהכנת הסקירה השנתית וביצוע עבודות כלכליות שונות. 3.    סיוע למנהל/ת היחידה בהכנת מצגות ובמטלות שוטפות לפי צורך.   דרישות התפקיד: 1.    סטודנט/ית לתואר ראשון (החל משנה […]

סטודנט/ית לאגף הפיננסי, בחטיבת המחקר

תיאור התפקיד: 1.    איסוף, בנייה, היכרות וניהול של מאגרי נתונים ועיבודם באמצעות כלים סטטיסטיים, לצורך מעקב אחר התפתחות של סיכונים מערכתיים במערכת הפיננסית. 2.    סיוע לכלכלנים בהכנת חומרים לצורך עבודה שוטפת ולצורך מחקר. 3.    ביצוע מטלות שוטפות בהתאם לצרכי האגף והחטיבה. 4.    עבודה עצמאית בביצוע משימות חקר, ניתוח, סקירת ספרות והשוואות בינ"ל (רגולציה, נתונים ועוד). […]

סטודנט/ית למדור שירות ומידע, בחטיבת הפיקוח על הבנקים

היחידה לפניות הציבור ולבקרה צרכנית בפיקוח על הבנקים נותנת מענה לכל פונה לבנק ישראל בבקשה למידע או להגשת תלונה על בנק או חברת כרטיסי אשראי. תפקידה העיקרי של היחידה הוא לקדם עקרונות צרכניים שנועדו להבטיח הוגנות במערכת היחסים שבין התאגיד הבנקאי ובין הלקוח ושירות בנקאי הולם. מדור שירות ומידע ביחידה לפניות הציבור מהווה את הקו […]

מגוון משרות סטודנט בבנק ישראל

1. סטודנט/ית בתחום פניות הציבור, בביקורת הפנימית תיאור התפקיד:  טיפול בפניות ובתלונות המגיעות מציבור אזרחי המדינה ומתקבלות בביקורת הפנימית של בנק ישראל, ובכלל זאת קבלת התלונה, בדיקתה, תאום עם בעלי תפקידים בבנק, גיבוש תשובה ומענה בכתב.  בחינה מעמיקה של פניות מורכבות – שיח טלפוני ובכתב עם הפונים, קבלת עדויות, טענות וראיות ובדיקתן לצורך מתן מענה. […]

מברר/ת פניות ציבור באגף לשיתוף בנתוני האשראי

מתבקשים/ות מועמדים/ות לאיוש משרות מברר/ת פניות ציבור ביחידה לפניות הציבור, באגף לשיתוף בנתוני האשראי, בלשכת המנכ"לית, בתל אביב. תיאור התפקיד: 1. בירור פניות ציבור בהתאם להנחיות המקצועיות, הוראות החוק ולהוראות הדיווח והאסדרה של הממונה על השיתוף בנתוני אשראי, ובהתאם לנהלים ולתהליכי העבודה של היחידה. 2. טיפול בפניות ציבור תוך ביצוע הליכי בירור מול הפונה ומול […]

מגוון משרות סטודנט בבנק ישראל

מגוון משרות סטודנט בתחום הכלכלה ומנהל עסקים   1. סטודנט/ית באגף מקרו ומדיניות, בחטיבת המחקר תיאור התפקיד: ס סיוע בעריכת מחקרים מכווני מדיניות בנושאים מרכזיים בכלכלת ישראל, לרבות הרפורמה ביבוא מזון, ריכוזיות גיאוגרפית במגזר הקמעונאי, כלכלת חינוך וכלכלת פשע. עוזר המחקר יהיה מעורב בשלבי המחקר הבאים: o בניית בסיסי נתונים (לרבות Big Data) o עיבוד וניתוח סטטיסטי של […]

דרוש/ה עובד/ת החלפה לחל"ד בלשכת דוברות והסברה

  תיאור התפקיד: 1. פרסום הודעות לעיתונות והעלאתן לאתר הבנק, ניהול דפי הדוברות באתר האינטרנט של הבנק. 3. מענה לפניות מעיתונאים ומהציבור הרחב 4. עבודת מזכירות שוטפת – ניהול יומן וסדר יום, מענה טלפוני, תכתובות דוא"ל, תיאום מול גורמי פנים וחוץ בדרגים בכירים, תיוק והקלדת מסמכים, מעקב אחר ביצוע משימות, הכנת חומרים לדיונים ולישיבות. 5. […]

דרוש/ה מבקר/ת ליחידת השכר

  תיאור התפקיד: 1. כתיבת תורת השכר, הקמה ניהול ותחזוק של מערכת לניהול הסכמים קיבוציים, הוראות תשלום והנחיות ביצוע. 2. ליווי תהליך מכרז ספק שכר ונוכחות, מתן מענה והבהרות בתהליך המכרז, הטמעה ובקרות שכר. 3. ביצוע בדיקת נאותות שכר בהתאם לממשקי עבודה במערכות הפנימיות והחיצוניות. 4. ניהול ועדות היגוי, הכנה חומרים להנהלה אודות סטטוס התקדמות […]

דרוש/ה מבקר/ת ביחידת ביקורת סיכוני אשראי, באגף הביקורת, בחטיבת הפיקוח על הבנקים בת"א

  תיאור התפקיד: 1. עריכת ביקורות בתאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי בתחום סיכוני אשראי. 2. בחינה והערכה של רמת הסיכון של לווים. 3. בחינת ניהול חיתום אשראי, הליכי דירוג, מדיניות ואסטרטגיית אשראי. 4. בחינת ריכוזיות האשראי והסיכון הכולל בתיק האשראי הבנקאי. 5. כתיבת דוחות ביקורת והשתתפות בישיבות עבודה עם דרגים מקצועיים ודרגי ניהול בכירים במערכת […]

דרוש/ה עובד/ת לאגף תשתיות פיננסיות, בחטיבת טכנולוגית המידע

  תיאור התפקיד: 1. השתתפות בצוות ההקמה של פרויקט מאגר אשראי לעסקים מצד מנהלת המאגר וחטיבת טכנולוגיית המידע 2. אפיון, פיתוח, הקמה, הטמעה ותחזוקה של פתרונות טכנולוגיים עבור מערכת נתוני אשראי קמעונאי ו\או עסקי, בהתאם לצרכי הבנק ולדרישות החוק, בפיתוח פנימי ו\או על ידי ספקים חיצוניים 3. ניתוח צרכים עסקיים ודרישות לקוח ותרגומם לדרישות טכנולוגיות, […]

הצטרפו לניוזלטר שלנו

קבלו ישירות למייל משרות חדשות, עדכונים על אירועים וסדנאות, טיפים מעולם הקריירה ועוד.

בקשה לתיאום פגישת ייעוץ קריירה

  • פגישות בזום או פרונטלית
  • אורך פגישת הייעוץ כשעה
  • הפגישות בעלות סמלית לסטודנטים/יות ובוגרים/ות
פרטים אישיים
דילוג לתוכן